vijjaram.org  
Logo Vijjaram
เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม : morkeaw.net | facebook | youtube | ตลาดวิถีธรรม | ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด
! ย้ายเว็บไซต์ไปที่ vijjaram.ac.th
  • ยกเลิกการใช้งานเว็บ

 

แจ้งข่าว

เว็บไซต์ vijjaram.org(สถาบันวิชชาราม) จะหยุดการอัพเดทและปิดตัวลงในอนาคต ซึ่งจะเปลี่ยนไปใช้เว็บไซต์ vijjaram.ac.th แทน ในส่วนของเนื้อหาใน blog จะถูกย้ายไปที่ knowledgw.vijjaram.ac.th และในหน้านี้จะเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2563 จึงจะเป็นการยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้โดยสมบูรณ์

สำหรับผู้ที่มีบัญชีของเฟสบุค สนใจติดตามข่าวสารของสถาบันวิชชาราม สามารถเข้าไปติดตาม รับชมได้โดยกดรูปภาพด้านล่างนี้

facebook สถาบันวิชชาราม

อัพเดทข่าวสาร

วารสารวิชาการ วิชชาราม (VIJJARAM JOURNAL) จัดทำโดยสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลัก พุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติ

วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 3วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑
ขนาดไฟด์ 12 mb
จำนวน 141 หน้า
วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
DL : [vijjaram.ac.th] u.620809

วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 2วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
ขนาดไฟด์ 7.4 mb
จำนวน 99 หน้า
วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
DL : [vijjaram.ac.th] u.620211

วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 1วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐
ขนาดไฟด์ 13.4 mb
จำนวน 180 หน้า
วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
Read on web : n/a
DL1 : [google drive] u.610622
DL2 : [vijjaram.ac.th] u.610622

  © vijjaram.org since 2018 | contact admin email: vijjaram.j@gmail.com